EBC zezwolił greckim bankom na wypłatę dywidend po 16 latach zakazu

EBC zezwolił greckim bankom na wypłatę dywidend

Europejski Bank Centralny (EBC), który kontroluje system bankowy strefy euro, zniósł 16-letni zakaz wypłat dywidend przez greckie banki. Jest to wyraźny znak, że bank centralny uważa teraz cztery główne greckie banki za wystarczająco stabilne, aby wypłacić część swoich zysków akcjonariuszom. Sugeruje to również, że sytuacja gospodarcza Grecji stabilizuje się po kryzysie zadłużenia z ostatniej dekady.

Podczas kryzysu finansowego w latach 2010-2018 greckie banki ucierpiały na kwotę 50 mld euro (53,17 mld USD). W tym czasie zostały one również przytłoczone lawiną kredytów o obniżonej jakości, które później zostały sprzedane firmom windykacyjnym. Grecja znajdowała się w epicentrum kryzysu, ale powróciła do normalności po trzech planach ratunkowych, w tym dokapitalizowaniu banków i drastycznych środkach gospodarczych, które doprowadziły miliony Greków do bankructwa. Obecnie rating kredytowy Grecji został wycofany ze spekulacji, a wzrost gospodarczy w tym roku ma wynieść 2,5%, czyli blisko poziomu sprzed kryzysu. Ogólny wskaźnik złych długów banków spadł z krytycznych 45% w 2016 r. do mniej niż 6% w tym roku.

Stopniowe wyrównywanie poziomów

Cztery największe banki w kraju - Eurobank, Narodowy Bank Grecji, Alpha Bank i Piraeus Bank - wygenerują zyski w wysokości około 3,5 mld euro w 2023 r., głównie ze względu na rosnące stopy procentowe. Oczekuje się, że cztery banki wypłacą w tym roku swoim akcjonariuszom 875 mln euro, co daje średni wskaźnik wypłat na poziomie 25% - stosunkowo niski w porównaniu ze średnią 50-procentową dla europejskich banków w strefie euro.

"Oczekujemy, że greckie banki z czasem zwiększą swój wskaźnik wypłat zgodnie ze średnią UE (...), a średnia rentowność powinna wzrosnąć z 4% do 10% w 2026 r., zgodnie ze średnią UE" - powiedział w nocie broker Jefferies. Eurobank planuje zatem zwiększyć wskaźnik wypłat z 30 do 50 procent w 2026 roku.

Zwiększenie inwestycji

Decyzja EBC może mieć pozytywny wpływ na całą Unię Europejską. Zdrowy grecki system bankowy, który jest w stanie wypłacać zyski, może przyciągnąć nowe inwestycje. Mogłoby to przynieść korzyści nie tylko Grecji, ale całej UE, pobudzając wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Gdy greckie banki staną się bardziej rentowne, mogą być bardziej skłonne do udzielania pożyczek firmom i osobom fizycznym, co dodatkowo napędza aktywność gospodarczą.

Zielone światło EBC dla dywidend greckich banków może być również postrzegane jako sygnał zaufania do ogólnej kondycji systemu bankowego strefy euro. Jeśli Grecja, która znajdowała się w centrum kryzysu finansowego, zdoła powrócić do normalności, będzie to świadczyć o odporności architektury finansowej strefy euro. Mogłoby to poprawić nastroje inwestorów wobec strefy euro jako całości, potencjalnie prowadząc do zwiększenia inwestycji i stabilności gospodarczej.

Należy jednak wziąć pod uwagę potencjalne problemy. Jeśli greckie banki będą przedkładać wypłatę dywidend nad budowanie rezerw kapitałowych, może to uczynić je bardziej podatnymi na przyszłe wstrząsy gospodarcze. Ponadto, zbyt wysokie wypłaty dywidend mogłyby zniechęcić banki do udzielania pożyczek na rynku krajowym, co mogłoby utrudnić ożywienie gospodarcze w Grecji. EBC prawdopodobnie będzie uważnie monitorować sytuację, aby zapewnić równowagę między zyskami akcjonariuszy a stabilnością finansową.

Komentarze

Dodaj komentarz