EBC kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej

Spowolnienie akcji kredytowej w strefie euro

Kredyty dla gospodarstw domowych i firm w strefie euro nieznacznie wzrosły w listopadzie w obliczu utrzymujących się wysokich stóp procentowych i powolnej aktywności gospodarczej, podał Europejski Bank Centralny.

Kredyty, skorygowane o niektóre transakcje ściśle finansowe, wzrosły o 0,4% rok do roku, tak samo jak w październiku, ponieważ wyższe koszty pożyczek zainicjowane przez EBC w celu ograniczenia inflacji w strefie euro nadal ciążyły na gospodarce.

W rezultacie wzrost w strefie euro w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniósł zaledwie 0,1%. W listopadzie kredyty dla gospodarstw domowych wzrosły o 0,5% rok do roku, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w październiku.

W szczególności kredyty mieszkaniowe spadły o 3,3%, kontynuując najgorszą passę ujemnych odczytów od 2011 roku.

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, akcja kredytowa pozostała bez zmian (0,0%) po spadku o 0,3% w październiku po raz pierwszy od 2015 roku.

Dane te pojawiły się po tym, jak EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian na grudniowym posiedzeniu, a główna stopa depozytowa znajduje się obecnie na rekordowo wysokim poziomie 4%.

EBC nie osiągnął jeszcze etapu omawiania dalszego luzowania polityki pieniężnej w obliczu spadającej inflacji, ale według jego prezes Christine Lagarde powinien "zachować czujność".

Zamiast tego EBC widzi przedłużającą się fazę "plateau", która zmieni się tylko wtedy, gdy inflacja będzie nadal spadać.

Przerwa w podwyżkach stóp procentowych powinna przynajmniej doprowadzić do poluzowania warunków kredytowych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, nawet jeśli listopadowe dane na to nie wskazują.

Podaż pieniądza M3, wykorzystywana przez EBC jako wiodący wskaźnik inflacji, skurczyła się w listopadzie o 0,9%, czyli nieco mniej niż w październiku i wrześniu.

Wskaźnik ten obejmuje gotówkę w obiegu, pożyczki o terminie zapadalności powyżej dwóch lat oraz depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Spadek tego wskaźnika, który rozpoczął się w lipcu 2023 r., jest kolejnym dowodem na to, że restrykcyjna polityka Banku przynosi efekty.

Jeśli jednak EBC będzie kontynuował zacieśnianie polityki w obliczu spowalniającej gospodarki, może to doprowadzić do recesji w strefie euro.

Komentarze

Dodaj komentarz