3 największe banki we Francji

3 największe banki we Francji pod względem dywidend i zysków

Inwestowanie w bank jest nadal rzadkością dla ogółu społeczeństwa. Powód jest prosty: ludziom brakuje informacji i trudno jest poruszać się po parametrach. Nie wdając się w szczegóły dotyczące ich aktywów i pasywów, przyjrzyjmy się trzem największym obecnie francuskim bankom.

Zostanie udziałowcem banku nie jest zbyt powszechne wśród osób fizycznych. Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz poznać tajniki tego biznesu. Musisz przynajmniej rozumieć, jak to działa i/lub wiedzieć, które banki wydają się interesujące.

Przynajmniej musisz wiedzieć, w które banki warto inwestować. Dla tych, którzy mogą być zainteresowani, oto podsumowanie trzech największych francuskich banków. Notowania giełdowe, dochód bankowy netto, dochód netto lub marża zysku to wszystko, co musisz wiedzieć o wynikach trzech największych francuskich banków.

BNP Paribas

Ta grupa bankowa działa nie tylko w Europie, ale także na arenie międzynarodowej. Dlatego nie jest przypadkiem, że jest to grupa bankowa nr 1 we Francji. Na giełdzie grupa BNP Paribas jest warta około 79,5 miliarda euro. Jej dochód bankowy netto wynosi blisko 170 miliardów euro.

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 23,87 mld euro w ciągu ostatnich 3 lat. W tym okresie rentowność BNP Paribas na dochodzie bankowym netto wyniosła 14,15%. Jednak parametrem najbardziej interesującym akcjonariuszy jest średni roczny zwrot dla akcjonariusza. W przypadku BNP Paribas wyniósł on 3,13% przy cenie akcji z 24 kwietnia.

Crédit Agricole

Porównując oprocentowanie banków, Crédit Agricole bardzo często wychodzi na prowadzenie. Co więcej, zajmuje drugie miejsce w rankingu największych banków we Francji.

Całkowity dochód bankowy netto Crédit Agricole wyniósł 124,61 mld euro, co oznacza zysk netto w wysokości 23,89 mld euro w ciągu ostatnich 3 lat. W tym okresie zwrot z bankowego dochodu netto banku wyniósł 19,17 procent. Pod względem dywidend i średniej rocznej rentowności przewyższa BNP Paribas z 3,45%.

Société Générale

Sprywatyzowany w 1987 r. Société Générale jest obecnie wyceniany na giełdzie na 36,91 mld euro. Jest to trzeci co do wielkości bank we Francji. Jego sukces jest ściśle związany z jego wiekiem.

Warto zauważyć, że średni roczny zwrot Société Générale dla akcjonariuszy wyniósł 3,49% według ceny giełdowej z 24 kwietnia, wyprzedzając dwa wyżej wymienione banki.

W ciągu ostatnich 3 lat marża zysku bankowego netto Sociéte Generale wyniosła 15,38%, przy dochodzie bankowym netto wynoszącym nieco poniżej 100 mln euro. W tym samym okresie dochód netto osiągnął 15,14 mld euro.

Komentarze

Dodaj komentarz