Pożyczki dla firm w Europie - co musisz wiedzieć?

Pożyczki dla firm w Europie

Przed kryzysem wiele dużych firm zaciągało pożyczki za granicą, aby rozszerzyć swoją działalność. Po rozpoczęciu kryzysu wolumen kredytów udzielanych zagranicznym firmom gwałtownie spadł, ale obecnie rynek stopniowo się ożywia. Urząd Statystyki Finansowej opublikował przegląd sytuacji finansowej europejskich firm i przedsiębiorstw.

Na koniec III kwartału br. średnioważone roczne oprocentowanie kredytów udzielanych przez UE firmom i przedsiębiorstwom wyniosło 3,72%. W porównaniu do roku ubiegłego średnia ważona stopa procentowa wzrosła niemal dwukrotnie.

Na koniec III kwartału br. średnioważone oprocentowanie kredytów unijnych dla przedsiębiorstw z terminem zapadalności do jednego roku wyniosło 3,72%. Kredyty w euro za ten sam okres były 3,6 razy wyższe – 12,8% rocznie; średnioważone oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw w okresie jednego roku wyniosło 3,67% i było 4,7 razy niższe niż w krajach UE. Według banku średnie ważone oprocentowanie podobnych kredytów dla przedsiębiorstw i instytucji wyniosło 16,3%. Roczna stopa procentowa w euro była trzykrotnie wyższa i wyniosła 9,9%.

We sierpień średnioważona roczna stopa oprocentowania nowych kredytów od 1 mln euro do jednego roku oferowanych przedsiębiorstwom przez banki z UE wyniosła 3,36%. We wrześniu średnioważone oprocentowanie nowych kredytów dla przedsiębiorstw na okres od roku do pięciu lat i do kwoty 1 mln euro wyniosło 4,55%. Średnioważona roczna stopa procentowa nowych kredytów z okresem zapadalności pięciu lat do kwoty 1 mln euro wyniosła w sierpniu 4,16% dla kredytów dla klientów korporacyjnych i 3,7% dla kredytów z okresem zapadalności pięciu lat i powyżej 1 mln euro.

W przypadku pożyczek poniżej 1 miliona euro najniższe oprocentowanie panowało w Austrii, gdzie średnie oprocentowanie nowych pożyczek w sierpniu wyniosło zaledwie 2,4%, a następnie w Luksemburgu (2,42%) i Finlandii (2,6%)., Belgia (2,7%) Niskim oprocentowaniem kredytów charakteryzowały się także Francja (2,82%), Włochy (3,04%), Niemcy (3,04%), Holandia (3,25%), Irlandia (3,5%), Słowacja (3,71%) i Hiszpania (3,77%). Stopy procentowe kredytów były nieco wyższe w Grecji (4,54%), Portugalii (5,33%), Malcie (5,99%) i Słowenii (5,91%). Cypr jest jedynym krajem, w którym firmy mogą zaciągnąć pożyczkę do 1 mln euro (6,76%).

Najtańszym miejscem do pożyczenia kwoty powyżej 1 miliona euro w sierpniu była Holandia, gdzie roczna stopa procentowa wyniosła zaledwie 1,68%. Belgia (1,74%), Finlandia (1,77%), Włochy (1,86%) i Luksemburg (1,93%) miały w sierpniu stopy procentowe mniej więcej takie same jak w Holandii. W Austrii (2%), Francji (2,05%), Hiszpanii (2,11%), Niemczech (2,26%), Słowacji (2,37%) i Irlandii (2,71%) oprocentowanie kredytów w sierpniu było bardzo niskie. Oprocentowanie kredytów w Grecji (3,23%), Portugalii (3,42%) i na Cyprze (4,19%) było nieco wyższe od średniej europejskiej. Spośród krajów strefy euro najwyższe oprocentowanie kredytów zaobserwowano w Słowenii (5,25%) i na Malcie (5,86%).

Komentarze

Dodaj komentarz