Sojusz organizacji pozarządowych wzywa szwajcarski bank centralny do "ekologizacji"

Aktywisci wzywają SNB do

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) jest notowany na giełdzie i organizuje coroczne walne zgromadzenie swoich akcjonariuszy, z których dużą część stanowią kantony i banki.

W ubiegłym roku Swiss Climate Alliance, zrzeszająca ponad sto organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace, Campax i szwajcarski oddział WWF, już naciskała na swoich zwolenników, aby kupowali akcje w celu pociągnięcia banku centralnego do odpowiedzialności za wpływ jego inwestycji na środowisko.

W oświadczeniu, Swiss Climate Alliance stwierdziło, że na nadchodzące doroczne walne zgromadzenie w Bernie w dniu 26 kwietnia, "77 akcjonariuszy" przedstawiło propozycje, nad którymi mają nadzieję głosować.

W szczególności domagają się oni, aby SNB "jasno określił zakres, w jakim jego polityka pieniężna i inwestycyjna przyczynia się do przestrzegania limitu 1,5 stopnia" oraz zidentyfikował "ryzyko finansowe związane z klimatem", czytamy w oświadczeniu.

Wzywają również SNB do rozszerzenia swojego zespołu zarządzającego o "osoby z udokumentowaną wiedzą specjalistyczną w kwestiach klimatycznych".

SNB opiera się na szerokim portfelu inwestycji, w tym akcjach i obligacjach, w celu prowadzenia polityki pieniężnej.

Na swojej stronie internetowej SNB twierdzi, że inwestycje te są zarządzane pasywnie, co oznacza, że replikują benchmarkowe indeksy giełdowe na kilku rynkach i walutach, a bank centralny nie wybiera żadnych konkretnych papierów wartościowych.

Organizacje ekologiczne skrytykowały jednak bank za wykorzystywanie tych inwestycji do wspierania firm, które przyczyniają się do kryzysu klimatycznego.

Swiss Climate Alliance szczególnie krytykuje "duże sumy" zainwestowane "w międzynarodowe koncerny paliw kopalnych", czytamy w komunikacie prasowym.

W ubiegłym roku aktywiści klimatyczni ustawili się przed wejściem do budynku, w którym odbyło się doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy SNB w Bernie. Ubrani w czerwone kombinezony, umieścili dużą rurę symbolizującą rurociąg naftowy, aby pociągnąć bank centralny do odpowiedzialności za inwestycje w węglowodory.

Komentarze

Dodaj komentarz