Najlepsze banki w Austrii: niezawodne, wydajne, prosperujące

Najlepsze banki w Austrii

Austria szczyci się rozwiniętym sektorem bankowym z ponad 700 instytucjami, które odgrywają kluczową rolę w gospodarce kraju. Najlepsze banki w Austrii świadczą szeroki zakres usług, zaspokajając różnorodne potrzeby, takie jak bankowość detaliczna dla indywidualnych oszczędności i pożyczek, bankowość korporacyjna w celu zaspokojenia potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw oraz bankowość inwestycyjna i zarządzanie aktywami w celu zarządzania majątkiem.

Austriacki system bankowy ma strukturę zapewniającą wyspecjalizowane usługi dla różnych branż. Banki te działają pod ścisłym nadzorem regulacyjnym, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego. Znane ze swojej niezawodności, wydajności i zdolności do zaspokajania różnorodnych potrzeb finansowych, najlepsze austriackie banki wnoszą znaczący wkład w gospodarkę i wzmacniają kondycję finansową kraju.

Oto lista najlepszych banków w Austrii wraz z ich wynikami finansowymi i najważniejszymi informacjami:

Oesterreichische Nationalbank (OeNB)

 • Założony: 1816
 • Siedziba: Wiedeń, Austria
 • Profil działalności: Europa Środkowa i Wschodnia

Oesterreichische Nationalbank (OeNB) pełni funkcję austriackiego banku centralnego, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej i gospodarczej w Austrii i strefie euro.

Jest odpowiedzialny za szeroki zakres zadań, w tym zarządzanie pieniędzmi, zapewnianie stabilności finansowej i prowadzenie skutecznej polityki pieniężnej, która przyczynia się do ogólnego dobrobytu gospodarczego. Jako integralna część ESBC, stoi na straży zasad stabilności i bezpieczeństwa.

Rys historyczny:

 • 1816: OeNB został utworzony w celu stabilizacji waluty i stymulowania wzrostu gospodarczego.
 • 1817-1998: OeNB finansował i zarządzał operacjami, przyczyniając się do rozwoju austriackiego sektora bankowego.
 • 1999: Przystąpienie Austrii do UE doprowadziło do tego, że OeNB stał się członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
 • 1999-obecnie: zadaniem OeNB jest zapewnienie i utrzymanie stabilności polityki pieniężnej w Austrii w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Erste Group

 • Założenie: 1819
 • Siedziba: Wiedeń, Austria
 • Profil działalności: Europa Środkowa i Wschodnia

 
Erste Group Bank jest wiodącym austriackim bankiem oszczędnościowym i wiodącym dostawcą usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej. Oferuje szeroki zakres rozwiązań bankowości detalicznej, komercyjnej i prywatnej.

Usługi banku obejmują między innymi rachunki oszczędnościowe i bieżące, pożyczki, karty kredytowe i debetowe, leasing, ubezpieczenia, zarządzanie gotówką, obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi. Z ponad 16 milionami klientów bank obsługuje osoby prywatne, instytucje finansowe, agencje rządowe i klientów korporacyjnych w całej Austrii i wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Rys historyczny:

 • 1819: Założenie pierwszego austriackiego banku oszczędnościowego pod nazwą "Erste oesterreichische Spar-Casse".
 • 1990: Przekształcenie w spółkę akcyjną i ekspansja w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Lata 2000: Dalsza ekspansja i wprowadzenie innowacyjnych aplikacji, takich jak George, ERSTE Stiftung, Zweite Sparkasse i Financial Life Park.
 • Teraźniejszość: Grupa Erste stała się wiodącym dostawcą usług finansowych w Austrii, Europie Środkowej i Wschodniej.

Raiffeisen Bank International (RBI)

 • Założony: 1927
 • Siedziba: Wiedeń, Austria
 • Profil działalności: Europa Środkowa i Wschodnia

 
Siła finansowa: Notowany na głównych giełdach papierów wartościowych, silna baza kapitałowa i solidne wyniki finansowe.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest głównym bankiem komercyjnym i inwestycyjnym w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), oferującym szeroki zakres usług w zakresie bankowości detalicznej i biznesowej, inwestycji, bankowości komercyjnej, leasingu i zarządzania aktywami.

Dzięki sieci ponad 1500 oddziałów i obsłudze około 17,7 miliona klientów, RBI stał się jednym z kluczowych graczy w regionie. Wdraża również różne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak zielona bankowość i cyfrowe metody płatności, wspierające cele środowiskowe i społeczne.

Rys historyczny:

 • 1918-1939: Założony jako Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), spółdzielczy bank centralny.
 • 2010-2014: Zmiana marki na Raiffeisen Bank International (RBI) po fuzji i rozszerzeniu działalności poprzez strategiczne przejęcia.
 • 2017: Fuzja z Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), w wyniku której bank staje się podmiotem dominującym Raiffeisen Banking Group (Austria) i przejmuje podstawowe operacje bankowe w Polsce.
 • 2021: Fuzja ze spółką dominującą Raiffeisen Bank, co czyni go pełnoprawnym następcą RZB zgodnie z prawem austriackim.

BAWAG Bank

BAWAG P.S.K

 • Założenie: 1922
 • Siedziba: Wiedeń, Austria
 • Profil działalności: Austria i wybrane rynki międzynarodowe

BAWAG Group AG, czwarty co do wielkości bank w Austrii, posiada bazę klientów liczącą 2,1 miliona i siedzibę główną w Wiedniu. Bank koncentruje się na wzroście organicznym, fuzjach i przejęciach (M&A), utrzymaniu silnej pozycji kapitałowej, inwestycjach mniejszościowych i stabilnym finansowaniu klientów.

Strategia banku w zakresie detalicznym i MŚP koncentruje się na upraszczaniu spraw finansowych konsumentów, podczas gdy segment korporacyjny, nieruchomości i sektora publicznego koncentruje się na kredytach krajowych i międzynarodowych, depozytach, aktywach państwowych i usługach płatniczych.

Rys historyczny:

 • 1922: Założony jako "Austriacki Bank Robotniczy".
 • 1963: Zmiana nazwy na "Bank für Arbeit und Wirtschaft AG" (BAWAG), co tłumaczy się jako "Bank Pracy i Biznesu".
 • 2005: Połączenie z P.S.K. w celu utworzenia BAWAG P.S.K.
 • 2017: BAWAG Group AG staje się spółką notowaną na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi na rynek niemiecki.
 • 2018-2021: Zakończenie kilku przejęć, w tym Deutscher Ring Bausparkasse, BFL Leasing, Health Coevo AG, Zahnärztekasse AG i Hello Bank! Austria.

UniCredit Bank Austria AG

 • Założony: 1855
 • Siedziba: Wiedeń, Austria
 • Profil działalności: Austria i wybrane rynki międzynarodowe

UniCredit Bank Austria AG jest dużym, dobrze dokapitalizowanym bankiem w Austrii, zatrudniającym ponad 5000 pracowników. Działa jako część oddziału UniCredit w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) i specjalizuje się w bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.

Bank oferuje szeroką gamę rozwiązań finansowych skierowanych do różnych klientów, w tym podmiotów korporacyjnych, zamożnych osób fizycznych, nabywców nieruchomości oraz organizacji sektora prywatnego i publicznego. Usługi banku obejmują zarządzanie gotówką, usługi skarbowe, usługi maklerskie, leasing, bankowość mobilną i internetową, usługi płatnicze i inne.

Rys historyczny:

 • 1855: Założenie Creditanstalt Bank w Wiedniu, Austria.
 • 2001: Założenie HVB Australia Limited jako spółki zależnej niemieckiego HypoVereinsbank w Sydney w Australii.
 • 2005-2007: Przejęcie przez UniCredit Group, co doprowadziło do utworzenia UniCredit Bank Australia Limited.
 • 2014: Skoncentrowanie się na bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej.
 • Obecnie: nadal działa jako spółka zależna grupy UniCredit, obsługując klientów w regionie.

Podsumowując, austriacki sektor bankowy charakteryzuje się bogatą historią, zróżnicowaną ofertą i silnym zaangażowaniem w zaspokajanie potrzeb osób fizycznych, firm i organizacji.

Ponieważ branża bankowa nadal ewoluuje w odpowiedzi na postęp technologiczny, zmiany regulacyjne i zmieniające się preferencje konsumentów, austriackie banki są dobrze przygotowane, aby sprostać tym wyzwaniom, zachowując jednocześnie swoją reputację niezawodności, wydajności i zadowolenia klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze austriackie banki odgrywają istotną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji finansowej kraju, napędzając wzrost gospodarczy i przyczyniając się do ogólnego dobrobytu regionu.

Komentarze

Dodaj komentarz