EBC: Ryzyko inflacji bazowej w strefie euro osiągnęło szcz

Zagrożenia dla inflacji bazowej w strefie euro

Trzy banki Unii Europejskiej nie spełniły obowiązkowych wymogów kapitałowych w stress teście przeprowadzonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). W rezultacie z ich rezerw wycofano teoretycznie 496 mld euro (546 mld USD).

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) poinformował, że kontroli poddano 70 banków, o 20 więcej niż w 2021 roku. Banki strefy euro (łącznie 57 organizacji) odpowiadały za około 75% aktywów bankowych w UE. EBA nie wymienił banków, które nie przeszły testu.

Według organu nadzorczego najtrudniejszym testem był ten, który replikował trzyletni scenariusz z 6% spadkiem wzrostu gospodarczego i znacznym spadkiem cen nieruchomości. EBA był zainteresowany tym, jakie ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne stwarzał taki scenariusz dla obowiązkowego kapitału podstawowego banku.

Banki rozpoczęły test ze średnią rezerwą w wysokości 15% swoich aktywów ważonych ryzykiem i w trakcie testu poniosły straty w wysokości 496 mld euro. Doprowadziło to do zmniejszenia rezerw o 459 punktów bazowych do średnio 10,4% pod koniec trzeciego roku testów. Zostało to zgłoszone przez Rambler.

Mediana i średnie miary inflacji bazowej w strefie euro wskazują, że prawdopodobnie osiągnęła ona szczyt w pierwszej połowie 2023 r. I chociaż większość wskaźników wykazuje oznaki osłabienia, ogólnie pozostaje wysoka. Europejski Bank Centralny powiedział. Zaobserwowany trend jest "zasadniczo zgodny" z czerwcowymi prognozami, podano w dokumencie.

Osłabienie inflacji wynika głównie z nieenergetycznych towarów przemysłowych, pisze EBC, dodając, że wydaje się, że rozpoczął się również spadek cen usług. Jednocześnie regulator zauważa, że krajowa presja cenowa staje się coraz bardziej widoczna.

"Miary inflacji bazowej powinny odzwierciedlać bardziej stabilne i uogólnione zmiany cen, abstrahując od niestabilnych lub nieczynnikowych zmian cen względnych, a tym samym dostarczać sygnału informacyjnego o tym, gdzie inflacja bazowa będzie w średnim okresie" - czytamy w dokumencie EBC.

Jak zauważa europejski regulator, dokładny poziom inflacji pozostaje trudny do określenia. W czerwcu wskaźniki wahały się od 2,9% (PCCI, stały i całkowity składnik inflacji) do 6,9% (HICP - inflacja konsumencka z wyłączeniem energii). EBC podkreśla, że krajowe wskaźniki inflacji - PCCI i HICPXX (inflacja konsumencka z wyłączeniem energii, żywności, artykułów związanych z podróżami i odzieży) - osiągają najlepsze wyniki.

EBC zaleca, aby śledzenie inflacji bazowej było uzupełnione "uważnym monitorowaniem czynników, które mogą determinować krajową presję cenową w średnim okresie, w szczególności napływających danych o płacach, zyskach i oczekiwaniach inflacyjnych".

Dzień wcześniej ustępujący członek zarządu EBC Fabio Panetta powiedział, że presja inflacyjna słabnie, ale ostrzegł, że dowody empiryczne sugerują, że tak zwany wzrost cen bazowych "jest raczej opóźnionym niż wiodącym wskaźnikiem", zauważa Bloomberg. "Dzisiejsza stopa inflacji bazowej niewiele nam mówi o tym, gdzie inflacja bazowa będzie się poruszać w średnim okresie" - powiedział Fabio Panetta.

Według głównego ekonomisty EBC Philipa Lane'a, presja cenowa w strefie euro "powinna znacznie się zmniejszyć w dalszej części tego roku".

Bloomberg przypomina, że w strefie euro ceny konsumpcyjne wzrosły w ubiegłym miesiącu o 5,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli o połowę mniej niż w 2022 roku. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 5,5% i oczekuje się, że do końca 2025 r. spadnie poniżej 2%.

Komentarze

Dodaj komentarz